Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht welke ik als webmaster aan de website Oosterzee.info en aan de website Weerstation-Oosterzee ook besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op beide websites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken,
of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website beheerder (ook niet via een eigen netwerk).

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De webmaster sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bovengenoemde websites,

het gebruik van informatie die door middel van deze websites is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om bovengenoemde website te kunnen raadplegen.  

Neem nooit belangrijke beslissingen aan de hand van de gegevens getoond op deze site.

U kunt mij bericht sturen in geval van twijfel of misbruik middels het contact formulier op deze website.

Cookie wetgeving Juni 2012

Deze website maakt gebruik van cookies om de inlog gegevens en de statistieken bij te houden.

De website maakt geen gebruik van tracking cookies of andere soorten cookies waarvoor u als bezoeker toestemming moet geven.

Leo vd Plaat webmaster Oosterzee.info en Weerstation-Oosterzee